Lijsttrekker Hans de Jong in de spotlights

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Hans de Jong, lijsttrekker voor Water Natuurlijk Groot Salland.Ik ben waarnemend dijkgraaf bij Waterschap Groot Salland en (in deeltijd) Programmamanager Natuur- en Milieu Educatie en Duurzaamheid bij Onderwijsgroep Landstede. Mijn opleiding (in Wageningen) is cultuurtechniek en landbouweconomie, dus thema’s die ook bij het waterschap belangrijk zijn. Als vrijwilliger ben ik actief binnen het IVN en meerdere organisaties voor duurzaamheid.

Met mijn vrouw woon ik in het buitengebied van Zwolle, onze kinderen zijn inmiddels de deur uit, maar komen nog regelmatig met de kleinkinderen bij ons logeren. Onze aarde wil ik niet in uitgeklede vorm aan hen doorgeven. Daarom is een zorgvuldige afweging van kosten en baten in het waterbeheer zo belangrijk: kosten zijn niet alleen euro’s, maar ook de aantasting van het landschap en afname van het aantal soorten, en baten zijn een gezondere leefomgeving en meer mogelijkheden om van water te genieten.

Ik wil mij daarom blijven inzetten voor een meer ecologische en duurzame werkwijze van het waterschap. Meebewegen met de natuur zorgt op termijn voor lagere kosten. Daarnaast moet er meer gebruik gemaakt worden van de kennis die aanwezig is bij de mensen die in ons gebied wonen. Door samenwerking met anderen zoals terreinbeheerders, landbouw en medeoverheden kunnen we meer doelen bereiken tegen lagere kosten.