Handige links

Een paar interessante en/of leuke linkjes

De waterschappen:

Water algemeen:

  • Ons water, een site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven. Doel van deze site: Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En om onze watervoorraad op orde te houden.
  • Overstroomik.nl: hier kun je aan de hand van je postcode checken hoe hoog het water bij jou in de buurt komt.
  • Helpdesk Water , onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland. De helpdesk richt zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en terbeheer in de breedste zin. Partners zijn gemeenten (VNG), provincies (IPO), de Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen.
  • de Stichting WaterHeritage die wil bijdragen aan de versterking van de rol van het watererfgoed in de leefomgeving en samenleving, door het erfgoed grotere bekendheid te geven, het beleefbaar te maken voor de bewoners en bruikbaar voor de toekomst.
  • Proeftuin Water regio Zwolle, een netwerkorganisatie als vliegwiel van waterinnovatie in de IJssel-Vechtdelta.