Opbarsten van dijken, rekenregels en kostenbesparing

schapen op de dijk
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Ondanks dat het kredietvoorstel “HWBP project praktijkonderzoek Opbarsten van dijken” een hamerstuk was, vroeg Water Natuurlijk in de AB-vergadering van 15 februari ruimte voor wat aanvullende info.

Het voorstel betreft een voorfinanciering van € 7,2 miljoen door Waterschap Drents Overijsselse Delta voor kennisontwikkeling en praktijkinzichten in de rekenregels voor het dimensioneren van dijklichamen. De verwachting is dat het onderzoek leidt tot betere toepassing van de rekenregels. Uiteindelijk kan dit leiden tot een kostenbesparing van € 150 miljoen voor het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) op landelijk niveau; voor waterschap Drents Overijsselse Delta zou het kunnen oplopen tot een reductie van € 50 miljoen.

Reële inschatting?

Water Natuurlijk was benieuwd of er op dit moment al inzichten zijn die aantonen dat deze inschatting van besparingen reëel zijn, reden waarom Wim Konter een toelichting vroeg. De uitleg van portefeuillehouder Breun Breunissen stelde tevreden, en namens Water Natuurlijk complimenteerde Wim Konter daarop het DB voor de onderbouwing van dit voorstel.

 


Wat is het opbarsten van dijken eigenlijk?

Hoe sterk een dijk is, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de faalmechanismen piping en macrostabiliteit. Voor beide is het opdrijven en opbarsten van de deklaag een belangrijke gebeurtenis in het faalpad dat leidt tot overstroming. Opdrijven en opbarsten van de deklaag van klei en/of veen kan plaatsvinden als de grondwaterdruk in de zandlaag hieronder groter is dan het gewicht van de deklaag. Dit fenomeen vindt vaak plaats bij de binnenteen van de waterkering.
Meer weten? Fractielid Wim Konter vertelt er graag meer over.