Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Eerste fractievergadering van 2018

Op woensdag 31 januari om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de eerste keer in 2018.  Op de agenda staat onder meer de voorbereiding van de AB-vergadering van het Waterschap op  6 februari, waar het toekomstige belastingstelsel een van de belangrijke onderwerpen is. 

Stem groen!

Waterschap trekt geld uit voor verkiezingen 2019

De communicatie over de verkiezingen moet na de jaarwisseling al opgepakt worden. Om te beginnen moeten onze inwoners weten dat ze zich kandidaat kunnen stellen. Water Natuurlijk was tevreden met de voorgestelde aanpak die 19 december op de agenda van het AB stond. Een werkgroep uit het Algemeen Bestuur houdt een vinger aan de pols.

windturbine

Energieneutraal zonder gebakken lucht

Energieneutraal zijn in 2025. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want het kan behoorlijk wat tijd kosten voordat een maatregel ook effectief is. Maar het streven ís er, en Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat het waterschap er alles aan doet om de energiedoelen op tijd te halen.