Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Stem Water Natuurlijk!

Regio Oost vergadert weer digitaal

De regiovergadering van Water Natuurlijk Oost zou worden gecombineerd met een nieuwjaarsborrel, maar de coronamaatregelen zorgen ervoor dat ook deze vergadering digitaal wordt gehouden. Leden van Water Natuurlijk regio Oost hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Analyse coalitieakkoord 2021

Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk

Hoe watervriendelijk is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU? Water Natuurlijk toetste het akkoord van de regeringspartijen, en beoordeelde de watervriendelijkheid met een ruime voldoende. Alleen blijkt die ruime voldoende wel het gemiddelde van de watervriendelijkheid van de vier partijen. En dat valt dan wel weer een beetje tegen. Met partijen als D66 en ChristenUnie, die beide een dikke 9 scoorden, had er volgens Water Natuurlijk meer ingezeten.

Dwingelerveld

Mooie ambities, en nu aan de slag!

In mei is het ontwerp-Waterbeheerprogramma ter visie gelegd. Op 14 december werd het plan ter vaststelling aan het AB voorgelegd, nadat het ontwerp op basis van zo’n honderd zienswijzen was aangevuld, verduidelijkt en verder aangescherpt. Fractievoorzitter Obe Brandsma stemde van harte in met de definitieve versie: een gedegen en helder plan als mijlpaal voor de toekomst.