Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Bestuursrapportage, mijlpalen, droogte en meer beschouwingen

De bestuursrapportage geeft inzicht in wat het waterschap zich heeft voorgenomen aan projecten, en vooral of het doel ook bereikt is. En zo nee, waarom niet en wat daarvan dan de gevolgen zijn, zowel qua uitvoering als financieel. Vanwege dat laatste is de rapportage dus ook belangrijk voor de begroting en de daarbij gehouden Algemene Beschouwingen van 27 november.

Niet jojo-en met de waterschapstarieven

In de vergadering van het waterschapsbestuur op 27 november heeft Water Natuurlijk ingestemd met de begroting en met de voorgestelde tarieven voor 2019. De tarieven blijven gemiddeld onder die van 2016, al stijgen ze nu wel een beetje: voor de meeste huishoudens tussen de 7 en 16 euro voor het hele jaar.

Water Natuurlijk wil bredere kijk op nieuw belastingstelsel waterschappen

Op 27 november besprak het Algemeen Bestuur het vervolg van de discussie over een nieuw belastingstelsel. De Unie van Waterschappen stelt voor een aantal controversiële onderwerpen nog uit te laten werken door commissies en over de rest in december 2018 al een voorlopig besluit te nemen. Dat laatste vindt Water Natuurlijk te ver gaan.

Waterschap wordt ambassadeur voor kievitsbloem

Het mocht niet leiden tot uitbreiding van de formatie of inzet van middelen: onder die voorwaarden wilde de meerderheid van het Algemeen Bestuur 27 november wel akkoord gaan met de motie van Water Natuurlijk. Die stelde voor dat het waterschap zich zou aanmelden als ambassadeur bij Heel Drenthe Zoemt, met als symbool de kievitsbloem.