Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

windturbine

Energieneutraal zonder gebakken lucht

Energieneutraal zijn in 2025. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want het kan behoorlijk wat tijd kosten voordat een maatregel ook effectief is. Maar het streven ís er, en Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat het waterschap er alles aan doet om de energiedoelen op tijd te halen.

“Laat zien wat je doet aan duurzaamheid”

Hoe laten we onze inwoners zien wat het waterschap doet aan duurzaamheid, met welk resultaat, en niet in de laatste plaats met wie die resultaten worden bereikt? Water Natuurlijk stelde tijdens de Algemene Beschouwingen voor om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen. Het Dagelijks Bestuur nam die suggestie over.

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterkwaliteit blijft bron van zorg

De kwaliteit van het water blijft een bron van zorg. Er zitten teveel ‘vreemde’ stoffen in het water, zoals microplastics en medicijnresten, maar ook bestrijdingsmiddelen. Bij de Algemene Beschouwingen bepleitte Water Natuurlijk een onderzoek naar maatregelen in de ‘haarvaten’ van het watersysteem.