Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.

Water-inspiratie voor coalitieakkoord

Begin mei vorig jaar gaf de fractie van Water Natuurlijk een aantal tips aan de lokale politieke partijen in het gebied van Drents Overijsselse Delta voor de verkiezingsprogramma’s. Nu de verkiezingen zijn geweest, en de college-onderhandelingen zijn gestart, brengt de fractie het document graag nogeen keer onder de aandacht. Doel: zorgen dat water een prominente plek krijgt in het coalitieakkoord.

“Het is zeker een taak van waterschappen om in het buitenland actief te zijn”

Als Water Natuurlijk-fractie zijn we bijzonder blij met de Blue Deal die ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de gezamenlijke waterschappen op 22 maart sloten. Minister van Nieuwenhuizen vond zelfs dat het zeker een taak van waterschappen is om in het buitenland actief te zijn.