Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk wil bredere kijk op nieuw belastingstelsel waterschappen

Op 27 november besprak het Algemeen Bestuur het vervolg van de discussie over een nieuw belastingstelsel. De Unie van Waterschappen stelt voor een aantal controversiële onderwerpen nog uit te laten werken door commissies en over de rest in december 2018 al een voorlopig besluit te nemen. Dat laatste vindt Water Natuurlijk te ver gaan.

Waterschap wordt ambassadeur voor kievitsbloem

Het mocht niet leiden tot uitbreiding van de formatie of inzet van middelen: onder die voorwaarden wilde de meerderheid van het Algemeen Bestuur 27 november wel akkoord gaan met de motie van Water Natuurlijk. Die stelde voor dat het waterschap zich zou aanmelden als ambassadeur bij Heel Drenthe Zoemt, met als symbool de kievitsbloem.

Fractie vergadert 21 november over begroting waterschap

De fractievergadering op woensdag 21 november is voor het overgrote deel gewijd aan de voorbereiding van de begrotingsvergadering van het AB op 27 november. Wie meer wil weten over de waterschapsfinanciën is ook welkom bij de Deltabijeenkomst van het waterschap zelf op dinsdag 20 november. Dan wordt technische uitleg gegeven over de stukken.