Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Stenendijk bij Hasselt

Fractie Water Natuurlijk op “dijkexperience” Stenendijk in Hasselt

Op woensdag 5 oktober 2022 organiseerde Waterschap Drents Overijsselse Delta een “dijkexperience” bij het project Stenendijk te Hasselt. Water Natuurlijk maakte van deze kans graag gebruik. Immers: de fractie had bij de behandeling van dit bijzondere, integrale project in de bestuurszaal volmondig ingestemd. Dit was dé mogelijkheid om te beoordelen of de vertaling van bestuursdocument naar uitvoering op een juiste wijze plaatsvindt.

Soestwetering

Water Natuurlijk akkoord met extra krediet Soestwetering

De aanpassing van het watersysteem tussen Holten en het Overijssels kanaal kan eindelijk van start: een integraal project dat bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 september steunde Water Natuurlijk  het voorstel om een half miljoen extra ter beschikking te stellen om met het project te beginnen. 

proef Hessenpoort

Water Natuurlijk enthousiast over vernieuwende proef op Hessenpoort

Met het onderzoeksproject “Smart Energy Hub” zet het waterschap in op een forse energiebesparing op de rioolwaterzuivering (rwzi) Hessenpoort. In het Algemeen Bestuur van 20 september was fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk enthousiast over dit toekomstgerichte project. Het levert forse energiebesparing op, en daarnaast kan ook waterstof worden vermarkt.

Tariefdifferentiatie voorwaarde voor steun nieuw belastingstelsel

Het voorstel voor herziening van het belastingstelsel van de waterschappen ligt nu bij het ministerie van I&W. Aan de Unie van Waterschappen was gevraagd een concept-reactie op de voorstellen op te stellen. In het Algemeen Bestuur van 20 september stemde Water Natuurlijk in met deze reactie van de UvW, maar wel met een stemverklaring over de tariefdifferentiatie. Wie wil, kan tot 30 september zijn of haar mening geven via de internetconsultatie.