Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Bas Woning (r) gidst een groep AB-leden en andere bestuurders langs de punten waar in Kampen de waterkering wordt getest.

Ramptoeristen bij hoog water in Kampen

Als het een echte ramp was geweest, was dat natuurlijk wat we woensdag 27 september waren: ramptoeristen die eens komen kijk hoe het stijgende water Kampen dreigt te overstromen. Gelukkig was het een oefening.

In God We Trust van de Spacecowboys bij de IJsselbiënnale 2017.

Nog één keer: de IJsselbiënnale

De IJsselbiënnale is op 24 september afgesloten. Water Natuurlijk was enthousiast over deze manifestatie. Fractielid Piet de Noord vroeg het Dagelijks Bestuur om bij de volgende IJsselbiënnale van te voren mee te denken met de organisatie én de kunstenaars. Zo zouden mogelijk kunstwerken gemaakt kunnen worden die kunnen blijven staan.

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

Evaluatie fusie mag nu wel klaar zijn

Op de agenda van het bestuur stond 26 september een voorstel om de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden te evalueren: is het proces goed verlopen, zijn er nog aanbevelingen? Een grotendeels uit externe partijen bestaande commissie zal dat onderzoek doen. Marion Wichard stemde in, maar niet helemaal van harte.

De stadsdijkwandeling in Zwolle leidt langs de boom die mogelijk moet wijken in verband met de veiligheid van de dijken.

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners

Ruim 7.5 km van de Stadsdijken Zwolle voldoet niet aan de veiligheidseisen die vanaf dit jaar van kracht zijn. Om de dijken aan de normen te laten voldoen waren twee alternatieven in beeld: dijkversterking of werken met een kering. Water Natuurlijk heeft op 26 september ingestemd met de dijkversterking.