Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Rechtvaardig belastingstelsel nog ver weg

Water Natuurlijk vindt dat er in het voorstel van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel goede elementen zitten, maar de voorstellen leiden nog niet tot een meer rechtvaardig stelsel. Te weinig nog komt het beginsel “de vervuiler of de veroorzaker van de kosten betaalt” tot uiting in de voorstellen, vond woordvoerder Piet de Noord.

Eerste fractievergadering van 2018

Op woensdag 31 januari om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de eerste keer in 2018.  Op de agenda staat onder meer de voorbereiding van de AB-vergadering van het Waterschap op  6 februari, waar het toekomstige belastingstelsel een van de belangrijke onderwerpen is.