Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk ziet graag dat mensen genieten van water, zoals deze spelende kinderen.

Water-inspiratie voor coalitieakkoord

Begin mei vorig jaar gaf de fractie van Water Natuurlijk een aantal tips aan de lokale politieke partijen in het gebied van Drents Overijsselse Delta voor de verkiezingsprogramma’s. Nu de verkiezingen zijn geweest, en de college-onderhandelingen zijn gestart, brengt de fractie het document graag nogeen keer onder de aandacht. Doel: zorgen dat water een prominente plek krijgt in het coalitieakkoord.

“Het is zeker een taak van waterschappen om in het buitenland actief te zijn”

Als Water Natuurlijk-fractie zijn we bijzonder blij met de Blue Deal die ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de gezamenlijke waterschappen op 22 maart sloten. Minister van Nieuwenhuizen vond zelfs dat het zeker een taak van waterschappen is om in het buitenland actief te zijn.

Besluit Nijeveen-Kolderveen aangehouden

In de polder Nijeveen-Kolderveen ontwikkelt de gemeente Meppel een nieuwbouwwijk. Om wateroverlast voor de agrariërs in de buurt te voorkomen moet het waterschap het watersysteem aanpassen. Een van de agrarische bedrijven wil echter niet meewerken aan de verkoop van zijn grond omdat hij ondanks de berekeningen van het waterschap toch schade verwacht. Water Natuurlijk wil dat het waterschap zo nodig garant staat.

“Waarom zou je kandidaat willen zijn voor het waterschapsbestuur?”

Het waterschap houdt op woensdag 28 maart een informatieavond voor belangstellenden die overwegen zich kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen in 2019. De bijeenkomst wordt gehouden in het waterschapshuis aan de dr. Van Deenweg 186 in Zwolle en duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.