Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Kwijtschelding nu niet ter discussie

Aan mensen met een laag inkomen kan onder voorwaarden de waterschapsbelasting worden kwijtgescholden. Water Natuurlijk vindt solidariteit een belangrijk uitgangspunt en wil dus de kwijtschelding behouden. Dat is ook de afspraak in de coalitie. Toch was hierover op 28 maart een discussie in het waterschapsbestuur.

Afvalwatersysteem en stadsdijken

Op dinsdag 14 maart zijn er twee commissievergaderingen achter elkaar. De commissie Waterketen start om 18.00 uur, de commissie Watersystemen en Waterveiligheid om 20.15 uur. In beide commissies is Water Natuurlijk vertegenwoordigd met twee personen. Belangstellenden zijn welkom.