Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterkwaliteit blijft bron van zorg

De kwaliteit van het water blijft een bron van zorg. Er zitten teveel ‘vreemde’ stoffen in het water, zoals microplastics en medicijnresten, maar ook bestrijdingsmiddelen. Bij de Algemene Beschouwingen bepleitte Water Natuurlijk een onderzoek naar maatregelen in de ‘haarvaten’ van het watersysteem.

schouwpad

Robuust systeem waterschapszorg met oog voor klimaatverandering

Beperken we ons tot de hoofdaderen of sturen we tot op de haarvaten van het watersysteem? Dat was de centrale vraag bij het beleidsvoorstel waterschapszorg. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk op 31 oktober ingestemd met het voorstel voor een robuust systeem waarbij de waterdoelen leidend zijn en de uitvoering voldoende ruimte biedt om in te spelen op de klimaatverandering.