Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Sportvisserij in Oost-Nederland

De beleving van het vissen, de hengelsport, het doen van onderzoek naar de visstand, vis en vissen leeft in Overijssel en omstreken. Het afgelopen jaar heeft Sportvisserij Oost-Nederland gewerkt aan een promotiefilm die laat zien wat er zoal leeft onder de sportvissers.

People, Planet, Prosperity

Stevige ambities bij duurzaamheidsbeleid

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 31 januari het beleidskader duurzaamheid DuurzaamDOEN vastgesteld. Op het punt van energieneutraliteit mocht het wel een tikje ambitieuzer, vond Water Natuurlijk, maar over het geheel genomen is de fractie heel tevreden met het voorstel.

Acceptabel compromis over Reevediep

De dijken aan het Reevediep, de bypass van de IJssel rond Kampen, worden in beheer gegeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de aanleg is onvoldoende rekening gehouden met de eisen van het waterschap. Water Natuurlijk stemt in met de extra kosten om dit probleem op te lossen, maar wil ook dat het waterschap leert van de gemaakte fouten.