Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Acceptabel compromis over Reevediep

De dijken aan het Reevediep, de bypass van de IJssel rond Kampen, worden in beheer gegeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de aanleg is onvoldoende rekening gehouden met de eisen van het waterschap. Water Natuurlijk stemt in met de extra kosten om dit probleem op te lossen, maar wil ook dat het waterschap leert van de gemaakte fouten.

IJsseldijk bij Olst (Water Natuurlijk)

Praat ook mee over versterking IJsseldijk Zwolle-Wijhe-Olst

Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat de komende jaren aan de slag om de oostoever van de IJssel tussen Zwolle en Olst te versterken. Er zijn geen acute veiligheidsproblemen, maar er zijn wel maatregelen nodig om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en superstorm. Inwoners kunnen 1, 9 en 15 februari meepraten over de dijkverbetering.

Hélène Grijseels

Water Natuurlijk blij met project hittestressvrij schoolplein

Eind oktober stuurde Hélène Grijseels een e-mail aan de fractie van Water Natuurlijk: hoe krijg ik het voor elkaar om het plein van mijn school groener maken, en zorg ik dat het ’s zomers niet meer zó heet is dat de kinderen niet meer buiten kunnen spelen? Het was het startschot voor een mooi KAS-project van het waterschap.