Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water in de stad - Zwolle - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Vertrouwen en ongeduld bij fractie Water Natuurlijk

Water Natuurlijk ziet met vertrouwen én ongeduld de verdere concretisering van het coalitieakkoord tegemoet. De keuzes die we in november maken, bepalen ook het financiële plaatje. Dat was de eindconclusie van fractievoorzitter Marion Wichard bij de behandeling van de begrotingsbrief 2017-2020 in de bestuursvergadering van 28 juni.

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Fractievergadering 22 juni

Op woensdagavond 22 juni vergadert de Water Natuurlijk-fractie in het Waterschapshuis in Zwolle. Op de agenda staat met name de voorbereiding van de AB-vergadering van 28 juni. Belangstellenden zijn welkom bij deze fractievergadering.

Vacature in regiobestuur Oost

Wil je helpen om Water Natuurlijk nog sterker en bekender te maken in Overijssel en Drenthe? En zo de belangen van de ‘waterkant’ van natuur, milieu en landschap te behartigen? Lees dan verder, want in het regiobestuur van Water Natuurlijk regio Oost is een vacature.

De Waterlelies bij de waterberging bij Haastrecht

Water Natuurlijk bij 32e Waterleliedag

Twee keer per jaar ontmoeten vrouwelijke waterschapsbestuurders elkaar bij een van de waterschappen. Dit jaar was dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten. Vanuit Water Natuurlijk DODelta was Marion Wichard aanwezig bij de 32e Waterleliedag.