Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

logo Drents Overijsselse Delta

Samenstelling nieuwe fractie definitief

Op dinsdag 27 oktober heeft een speciale commissie de geloofsbrieven van alle kandidaten voor het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta onderzocht. Dat heeft geen verrassingen opgeleverd, en daarmee is de samenstelling van de fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta definitief.

Watermuseum Arnhem

Ledenvergadering in Watermuseum

Is er een mooiere locatie voor een landelijke ledenvergadering van Water Natuurlijk dan het Watermuseum in Arnhem? Op 14 november is er een uitgebreid programma, met een vergadering, een netwerklunch, workshops en meer.

Nog meer verordeningen

Opnieuw zijn er drie Ontwerpverordeningen van het fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta gepubliceerd. Zienswijzen kunnen t/m 20 november worden ingediend.

Week van Ons Water

Waterveiligheid is het thema van de eerste “Week van Ons Water”. Van 11 t/m 18 oktober wordt met allerlei activiteiten duidelijk gemaakt waarom we altijd aan ons water moeten blijven werken.