Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk tevreden over coalitieakkoord

Op 13 mei wordt het coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, VVD en de fractie Gebouwd gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk is tevreden over het bereikte resultaat en hoopt op brede instemming voor de inhoud en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur. Voor Water Natuurlijk is dat opnieuw Hans de Jong.

James van Lidth de Jeude

Nieuwe coalitie in de steigers

Onder leiding van informateur James van Lidth de Jeude is er dinsdag 14 april overeenstemming bereikt tussen Water Natuurlijk, CDA, VVD en Bedrijfsgebouwd over de coalitie tot de fusie met Waterschap Reest en Wieden. 

Stadshagen Zwolle

Meepraten over water in Stadshagen

Samen met adviesbureau TAUW houdt Waterschap Groot Salland op 23 april een interactieve informatieavond voor bewoners van Stadshagen in Zwolle. Doel is samen na te denken over het water in deze wijk. Aanmelden is gewenst. 

waterschapsbelastingen

Inzicht in de waterschapsbelastingen

2,6 miljard euro: dat is wat de waterschappen in Nederland in 2015 uitgeven. Dit belastinggeld wordt gebruikt voor het beheer van 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kuub afvalwater.