Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Obe Brandsma, lijsttrekker Water Natuurlijk Reest en Wieden

Onderwaterdrone in actie

Het is een té leuke actie om niet te noemen, al is die van onze Water Natuurlijk-buren: een waterdrone in bedrijf. Iedereen is welkom om een demonstratie van dit bijzondere apparaat te zien. Lijsttrekker Obe Brandsma van Water Natuurlijk Reest en Wieden begeleidt de demonstratie.

IJsseluiterwaarden

Op de fiets de dijken op!

Op zondag 8 maart geeft IVN Zwolle e.o. een fietsexcursie door het Weteringen-landschap en langs de IJssel ten zuiden van Zwolle. Hans de Jong, lijsttrekker van Water Natuurlijk Groot Salland, is een van de gidsen.