Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Boetelerveld

Wat gaan jullie doen aan de waterkwaliteit?

De uitgebreide vraag is: “Wat gaan de gekozen bestuurders doen aan de matige tot slechte biologische en ecologische waterkwaliteit (zie kaart). Wat er in het verkiezingsprogramma staat lijkt me ontoereikend. Veel staat of valt met handhaving van overbemesting en aanscherpen van de regels voor bescherming van watergangen tegen ongebreidelde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (zowel spuiten als uitspoelen van zadencoatings). Ik zie de laatste tijd om mij heen geen verbetering, eerder een verslechtering.”