Kandidaat 4 Piet de Noord in de spotlights

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Piet de Noord, kandidaat Water Natuurlijk Groot SallandSinds 1985 woon ik met Elly in Deventer. En sindsdien ben ik verknocht aan die mooie stad aan de IJssel. Ik werkte als er directeur en manager in de volwasseneneducatie en het MBO. Daarnaast was ik politiek actief voor de Partij van de Arbeid in o.a. Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Deventer. Ook was ik voorzitter van Landschapsbeheer Overijssel en in 1999 mede-oprichter van Landschap Overijssel, waarvan ik ook nog 5 jaar vicevoorzitter was.

Nu ik gepensioneerd ben kan ik mijn ervaring en kennis inzetten als vrijwilliger op verschillende maatschappelijke terreinen. Zo ben ik o.a. secretaris van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED), ondersteun ik de bewonerskopgroep in de herstructurering van de Rivierenwijk en ben ik voorzitter van het Huis van de Wijk Rivierenwijk. Als bestuurslid van de afdeling Overijssel van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) adviseer en ondersteun ik burgerinitiatieven en beoordeel ik financieringsvragen van maatschappelijke ondernemingen in het hele land. Zo ben ik op dit moment betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten van de Ulebelt in Deventer en van een stadsboerderij in Den Bosch.

Ik ben sinds 2009 lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland. Ik wordt gedreven door mijn ambitie iets bij te dragen aan een mooiere wereld. Het waterschap is actief in onze directe leefomgeving. Werken aan veiligheid en voldoende water kun je prachtig combineren met werken aan natuurwaarden, aan mogelijkheden voor recreatie en aan verfraaiing van het landschap én de stad.

Water Natuurlijk staat voor die verbinding, Water Natuurlijk kijkt verder en breder dan alle andere partijen in het waterschapsbestuur. Mooie voorbeelden vind ik direct in en om Deventer. Denk aan het Zandweteringpark dat in 2012 in gebruik is genomen. En de Laage Diepenveen, vorig jaar geopend, waar landschapskunst is gecombineerd met waterberging. Zo werken we aan de toekomst. Ik heb vier kleinkinderen, voor hen moet de wereld ook leefbaar blijven.

Ik ben de financieel specialist van de fractie. Het waterschap heft zijn eigen belastingen bij burgers en bedrijven, daar moet je verantwoord mee omgaan. Dat betekent ook streven naar een zo hoog mogelijk rendement op je investeringen. Daarvoor moet je samenwerken en verder kijken dan alleen het smalle waterbelang. Ik zet me ook in voor een eerlijker verdeling van de lasten. Nu betalen burgers verhoudingsgewijs teveel.

Piet de Noord op Valentijnsdact bij het Laage Diepenveen.

Piet de Noord op Valentijnsdact bij het Laage Diepenveen.