Regiobestuur Water Natuurlijk Oost

Water Natuurlijk is een landelijke vereniging met regionale afdelingen. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta maakt samen met Water Natuurlijk Vechtstromen deel uit van de regio Oost.

Rol en taken regiobestuur

Het regiobestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van hoofdlijnen en het uitwerken van een campagne voor de waterschapsverkiezingen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de regioledenvergadering (RLV). Daarnaast onderhoudt het regiobestuur contacten met de achterban en ondersteunende organisaties. De regiobestuursleden zijn daarbij de schakel tussen de gekozen Water Natuurlijk bestuurders en het landelijk bestuur.
Voorts organiseert het regiobestuur bijeenkomsten voor de fracties, de leden en de samenwerkende organisaties over strategische vraagstukken en actuele thema’s binnen het waterschap.

Uitgebreide informatie over de taken van het regiobestuur is te vinden in het regioreglement. Vanwege de wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement op landelijk niveau, wordt begin 2022 een nieuw regioreglement vastgesteld.

Samenstelling regiobestuur

Het afdelingsbestuur bestaat uit

  • Anja ter Harmsel, voorzitter (Nijverdal)
  • Ton de Bruin, penningmeester en secretaris ad interim (Almelo)
  • Jan de Jong, algemeen bestuurslid (Zwolle)
  • Betty van Leeuwen, algemeen bestuurslid (Dalfsen)

Vacature

Sinds de benoeming van Jeannet Bos tot wethouder en haar vertrek uit het regiobestuur, is er een vacature voor secretaris. Een belangrijke functie, maar aanvulling is ook gewenst omdat de statuten bepalen dat het regiobestuur bij voorkeur uit een oneven aantal leden bestaat.

Interesse? Neem contact op met secretaris ad interim Ton de Bruijn.