CO@ uitstoot

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden echter jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.