verdroging

Excursie Water Natuurlijk regio Oost

Excursie Water Natuurlijk Regio Oost in Reestdal

Begin september zijn zo’n twintig leden van Water Natuurlijk regio Oost op excursie geweest in het natuurgebied De Slagen, aan de noordkant van het Reestdal. De deelnemers zagen een mooi voorbeeld om meer water in het gebied vast te houden in combinatie met een ecologische verbindingszone.