Interessante links over veenbodem en bodemdaling

Meer over het thema veenweide en bodemdaling

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta heeft een paar interessante links en documenten verzameld rond het thema veenweiden en bodemdaling. Iets toevoegen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Downloads

 

Links

 

www.veenweiden.nl
Het veenweiden innovatiecentrum in Zegveld is een netwerk dat probeert het samenwerken te bevorderen, innovatie te stimuleren en kennis en ervaringen te delen door mensen en kennis met elkaar te verbinden.

www.klimaateffectatlas.nl
De klimaateffectatlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in een gebied. Stichting Climate Adaptation Services coördineert en beheert de Klimaateffectatlas, de bodemdalingskaarten in de atlas zijn gemaakt door Deltares, TNO-GDN en Wageningen Environmental Research.

www.bodemdalingskaart.nl/
Een interactieve bodemdalingskaart met “echte” meetgegevens (dus geen voorspellingen), die onderscheid maakt tussen de diepe en de ondiepe oorzaken van de bodembeweging. Voor het eerst is gebruik gemaakt van een integrale combinatie van radarsatellieten, GPS, en absolute zwaartekrachtmetingen om de verzakking in kaart te brengen. De kaart geeft goed weer hoe serieus het probleem in Nederland is.

Bodemacademie
Deze site biedt objectieve en geverifieerde kennis over duurzaam bodembeheer in de landbouw. Het doel van de Bodemacademie is dergelijke kennis laagdrempelig aan te bieden aan boer en tuinder, onderzoeker, adviseur, beleidsmaker, docent en student.

www.wur.nl
Op verzoek van Rijkswaterstaat zette fysisch geograaf Cees Kwakernaak van de WUR in een essay de problemen op een rij.

www.veenweidegebieden-oras.nl
Een website met digitale handleiding voor Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS) in Veenweidegebieden: informatie en handreikingen om activiteiten in het veenweidegebied te ondersteunen.

www.historischegeografie.nl/ en www.boglandscapes.eu/

Het veenlandschap heeft ook fans: zo is er het Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC), een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.
Roy van Beek, die is verbonden aan de WUR en daar Europa-breed bezig is met onderzoek naar technische, erfgoed- en maatschappelijke aspecten van veengebieden, heeft zelfs een speciale (Engelstalige) site opgezet over “bog landscapes”.

www.downtoearthmagazine.nl/paludicultuur-red-het-veen-met-natte-landbouw/
Red het veen met natte landbouw, de zgn. paludicultuur. Geen gras en kuilmais, maar veenmos, lisdodde en waterbuffels. Nederland heeft daarin al een rijke historie. Denk aan de rietteelt of het verzamelen van levend veenmos voor orchideeën.

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen van woningen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling wil KCAF samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.