Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 vinden de volgende waterschapsverkiezingen plaats. Het formele besluit dat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta deelneemt aan deze verkiezingen, is op 25 februari 2022 genomen. Dat is dus het startschot voor allerlei activiteiten: van het werven van kandidaten voor de kieslijst tot het voorbereiden van de verkiezingscampagne.

Meedoen

De kandidaatstellingsperiode is van 1 mei t/m 31 juli. De aanmeldingsformulieren, bestaande uit een kandidaatstellingsformulier en een integriteitsverklaring in Word, kun je hier downloaden.
Let op: inmiddels is duidelijk dat je niet al op 30 april, maar op het moment van kandidaatstelling lid moet zijn van Water Natuurlijk. Nog geen lid? Meld je dan aan op de landelijke ledensite van Water Natuurlijk.

Meer weten

Wil je meer weten over de waterschapsverkiezingen? Over wat het besturen van een waterschap inhoudt? Wil op de kandidatenlijst komen, of als vrijwilliger meedoen? Op deze pagina vind je diverse informatie, maar de fractieleden vertellen je uiteraard graag meer. Klik hier om contact te leggen.
Er is ook een informatiepakket beschikbaar.

In maart en april zijn enkele webinars gehouden voor geïnteresseerden. Bij voldoende belangstelling plannen we opnieuw een webinar in. Heb je interesse, geef dat dan aan op het contactformulier. We sturen je dan t.z.t. een uitnodiging.

Achtergrondinformatie

We hebben een paar video’s verzameld met achtergrondinformatie. Nuttig als je je wilt oriënteren op wat waterschappen zijn en doen.

1. Waterschap en democratie (ProDemos)
2. Taken van het waterschap (Unie van Waterschappen)
3. Over Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)
4. Jan Terlouw over het waterschap en Water Natuurlijk

Ook de site van de Rijksoverheid is een goed startpunt om achtergrondinformatie te zoeken.

Veel informatie over de formele procedures rond de waterschapsverkiezingen is te vinden op de site van de Kiesraad.