Stem 20 maart Water Natuurlijk!

De stemmen zijn geteld: in Waterschap Drents Overijsselse Delta is Water Natuurlijk met vijf zetels de grootste partij! Dank aan iedereen die op ons heeft gestemd en ons in de campagne heeft gesteund.


logo Water Natuurlijk Drents Overijsselse DeltaWater Natuurlijk Drents Overijsselse Delta maakt zich hard voor natuur, milieu, landschap en recreatie bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil.
We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier wil recreëeren op of rond het water.
We hebben groene idealen; duurzaamheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, net als kennisdeling over hoe we beter en slimmer met ons kostbare water kunnen omgaan.

Hou van natuur, stem 20 maart op Water Natuurlijk,
de groene stem in het waterschap!

 

Maak kennis met ….

… onze kandidaten

… onze ambassadeurs

… ons complete verkiezingsprogramma

… onze ‘heldendaden’ tot nu toe

… onze ambities voor de komende jaren

… ons fractienieuws uit de afgelopen jaren