Water Natuurlijk en de verkiezingen in 2019

Op 20 maart 2019 zijn weer verkiezingen voor de waterschappen, gelijktijdig met die voor Provinciale Staten. Tot eind augustus konden geïnteresseerden zich kandidaat stellen voor de lijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. In oktober wordt met alle kandidaten een gesprek gevoerd, in november beslissen de leden over de samenstelling van de lijst.

Naar verwachting eind november zal de definitieve lijst gepresenteerd worden.

Hebt u vragen over de verkiezingen of de procedure? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

We tellen af tot aan de verkiezingen!