Wat heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren bereikt?

“Mooi, die ambities en beloftes, maar wat hebben jullie de afgelopen jaren gedáán?” Die vraag kregen we in onze gesprekken tijdens de campagne. Nou, dat vertellen we heel graag! Hebt u even? Hieronder een greep uit wat we sinds de start van Waterschap Drents Overijsselse Delta per 1 januari 2016 hebben bereikt, en waar we trots op zijn!

Energie, klimaat en duurzaamheid

 • Het waterschap is klimaatneutraal in 2025, dankzij een motie van Water Natuurlijk.
 • Het waterschap heeft izch aangesloten bij de Statiegeldalliantie om plastic soep tegen te gaan.
 • Er is een stimuleringsregeling klimaatactieve stad voor lokale (wijk)initiatieven.
 • We gaan in samenwerking met de provincie het probleem van verzakkende veengebieden aanpakken.
 • Duurzaamheid is geen project (meer), maar een vanzelfsprekend aspect bij álle activiteiten van het waterschap.

Biodiversiteit en waterkwaliteit

 • Er komt eindelijk beleid voor biodiversiteit.
 • De 450 knelpunten voor het vismigratiebeleid worden nu stevig aangepakt.
 • We sluiten zoveel mogelijk de lokale kringloop. Dat helpt bij bodemverbetering; de bodem kan het water dan beter vasthouden. Het is ook goed tegen uitstoot van schadelijke stoffen.
 • Dankzij een extra voorwaarde in het nieuwe grondbeleid moet het waterschap voorwaarden stellen voor gebruik van verpachte gronden, bijvoorbeeld geen middelengebruik dat het water kan vervuilen.
 • Het waterschap investeert in innovatieve technieken én landelijke samenwerking om medicijnresten en andere ‘nieuwe stoffen’ uit het water te zuiveren.

Genieten van water

 • eigendommen van het waterschap zijn nu toegankelijk voor recreatie zoals varen, vissen, wandelen en fietsen
 • er is een klein potje geld om lokale initiatieven rond ‘waterbewustzijn’ een steuntje in de rug te geven.

Sociale duurzaamheid

 • Sociale duurzaamheid door beleid om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
 • Er is kwijtschelding van de waterschapsbelasting mogelijk voor mensen die het echt niet kunnen betalen.
 • Het waterschap deelt kennis en ervaring ook internationaal, zodat ook landen elders in de wereld de waterproblemen kunnen aanpakken.

Transparantie

 • alle vergaderingen van het waterschap zijn openbaar, de AB-vergaderingen worden integraal uitgezonden en zijn achteraf te raadplegen op de site
 • inwoners en andere belanghebbenden worden heel actief betrokken bij de projecten van het waterschap, zoals met de ‘dijkdenkers’.

Wie meer wil weten, kan zoeken in de ruim 250 berichten die de fractie sinds die datum heeft gepubliceerd (het nieuwsarchief gaat terug tot januari 2015). Op de hoogte blijven? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief of nieuwsupdates die we al 10 jaar uitgeven!