Watertaal: afkoppelen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De ‘waterwereld’ gebruikt nogal wat jargon. Bijvoorbeeld het woord ‘afkoppelen’. Iedereen heeft daar wel een beeld bij, maar wat betekent het nou precies?

Met afkoppelen wordt bedoeld: het aanpassen van leidingen voor de afvoer van hemelwater zodat deze niet langer op het riool lozen. Het riool is dan vooral in gebruik voor het afvalwater van huishoudens.

Op veel plaatsen in Nederland ligt nu nog een gemengd rioolstelsel in de straat, waar zowel hemelwater als afvalwater in terechtkomt. Door dit buizenstelsel wordt al het vuilwater en regenwater samen direct afgevoerd naar een rioolwaterzuivering. Als hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool, wordt het relatief schone hemelwater via een hemelwaterriool afgevoerd naar het oppervlaktewater of direct geïnfiltreerd in de bodem.

Dit filmpje van STOWA (het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders) laat zien hoe een gemeente kan afkoppelen en wat de voordelen zijn.

Bron: STOWA