Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 11, nummer 4 26 mei 2019
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Na een drukke periode van verkiezingen en onderhandelingen heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta op 21 mei een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd. Samen met betrokken partijen hebben we in goede sfeer een mooi en ambitieus Coalitieakkoord opgesteld. Water Natuurlijk zal zich de komende jaren volop inzetten om deze ambities waar te maken.

In dezelfde vergadering hebben we afscheid moeten nemen van Hans de Jong. Hij heeft jarenlang zitting gehad in het Dagelijks Bestuur en met veel groene kandidaten aan de wieg gestaan van onze groene waterschappartij. Marion Wichard is hem opgevolgd. Ik wil haar en de andere vier DB-leden van harte feliciteren met deze benoeming en heel veel succes, wijsheid en een goede samenwerking toewensen!
U leest meer over de coalitie, het coalitieakkoord en het nieuwe bestuur in deze nieuwsbrief en op onze site. Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met mij of een van de andere fractieleden!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Steun voor hoofdlijnenakkoord “Samen duurzaam verder”

Het nieuwe DB van Waterschap Drents Overijsselse Delta
De coalitie is rond, Water Natuurlijk is als grootste partij een coalitie aangegaan met de VVD, ChristenUnie en de fracties Ongebouwd en Bedrijven. Een grote meerderheid van het Algemeen Bestuur stemde 21 mei in met het bestuursprogramma op hoofdlijnen.
Lees verder

Marion Wichard benoemd in Dagelijks Bestuur DODelta

Marion Wichard benoemd in Dagelijks Bestuur DODelta
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 mei is Marion Wichard benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij treedt hiermee in de voetsporen van Hans de Jong, die vorig jaar al de keuze had gemaakt om niet terug te keren in het waterschapsbestuur. Ook de benoeming van de overige vier bestuursleden kon rekenen op unanieme steun van het Algemeen Bestuur.
Lees verder

Vertrek Hans de Jong definitief

Vertrek Hans de Jong definitief
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 mei hebben we afscheid moeten nemen van ons Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong. Hij heeft jarenlang zitting gehad in het Dagelijks Bestuur en met veel groene kandidaten aan de wieg gestaan van de groene waterschappartij Water Natuurlijk. Obe Brandsma sprak hem toe.
Lees verder

Water Natuurlijk zegt 'Ja' tegen klimaatakkoord

Logo Klimaatakkoord
Tijdens de AB-vergadering van 21 mei is Water Natuurlijk akkoord gegaan met het voorstel om bij de Unie van Waterschappen in te stemmen met het Klimaatakkoord. Het akkoord sluit aan bij het huidige beleid, maar Water Natuurlijk zet graag een stap extra.
Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
MailPoet