Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 11, nummer 6
04 december 2019
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

De vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 november stond in het teken van de Begroting voor 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023. Daarnaast was er brede discussie over hoe we landelijk het vastgelopen proces voor een nieuw belastingstelsel weer op gaan pakken.

Inmiddels is ook het proces opgestart om een nieuwe dijkgraaf voor het waterschap te werven. In een volgende vergadering van het Algemeen Bestuur zal de nog te vormen vertrouwenscommissie op de agenda staan.

Heeft u ook interesse in de onderwerpen van het waterschap en wilt u een fractievergadering bijwonen? Op 11 december vergadert de fractie van Water Natuurlijk in het Waterschapshuis in Zwolle, u bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Extra aandacht voor groene en duurzame thema’s

biodiversiteit
Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor groene en duurzame thema’s bij begroting 2020: extra aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte voor biodiversiteit en een integrale, toekomstbestendige aanpak van de klimaatopgave zijn voor Water Natuurlijk de hoofdpunten voor 2020.
Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met procesvoorstel aanpassing belastingstelsel

Water Natuurlijk stemt in met procesvoorstel aanpassing belastingstelsel
In 2018 is het niet gelukt om als gezamenlijke waterschappen tot overeenstemming te komen over een nieuw belastingstelsel. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk in de AB-vergadering van 19 november ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur bij de Unie van Waterschappen (UvW) te bepleiten eerst het voorgaande proces te evalueren en pas daarna de inhoud te agenderen.
Lees verder

Word jij ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers?

Word jij ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers?
Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te worden.
Lees verder

Vervanging financieel systeem

Vervanging financieel systeem
Op de agenda van de Algemeen Bestuursvergadering van 22 oktober stond het kredietvoorstel “Vervanging financieel systeem”. Waterschap Drents Overijsselse delta gebruikt nu een verouderd systeem, waarvan het contract met de leverancier afloopt.
Lees verder

Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen

Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen
Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen blijkt een complexe zaak. Voor sommige partijen reden om de focus te beperken tot enkele eenvoudig door te voeren aanpassingen. Water Natuurlijk vindt dat een gemiste kans om het systeem van de waterschapsbelasting toekomstbestendig, eerlijker en uitlegbaar te maken. Daarom houdt de grootste landelijke waterschapspartij vast aan een integrale herziening van het stelsel.
Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
MailPoet