Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen blijkt een complexe zaak. Voor sommige partijen reden om de focus te beperken tot enkele eenvoudig door te voeren aanpassingen. Water Natuurlijk vindt dat een gemiste kans om het systeem van de waterschapsbelasting toekomstbestendig, eerlijker en uitlegbaar te maken. Daarom houdt de grootste landelijke waterschapspartij vast aan een integrale herziening van het stelsel, vanuit de beginselen “de vervuiler, de kostenveroorzaker en degene die profijt heeft, betaalt”.

De economische prikkels om efficiënt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en ‘te vervuild’ water zouden in Nederland versterkt moeten worden om het bekostigingssysteem duurzaam en toekomst-bestendig te maken, stelt een OESO-rapport uit 2014. Waterschappen zouden een duidelijke relatie moeten kunnen leggen tussen profijt en betaling. Dat is voor de watersysteemheffing, het ene onderdeel van de waterschapsbelasting, in de huidige systematiek niet mogelijk.
Iets vergelijkbaars geldt ook voor het andere onderdeel: de zuiveringsheffing. Waterschappen hebben nu geen mogelijkheid om kosten door te berekenen aan de vervuiler, of om goed gedrag te belonen.

Vasthouden aan OESO-advies

Water Natuurlijk wil daarom vasthouden aan de aanbevelingen uit het OESO-rapport en de opdracht die de minister op basis daarvan aan de waterschappen heeft gegeven. Door meer maatwerk en bestuurlijke vrijheid in het belastingstelsel in te bouwen, acht Water Natuurlijk het mogelijk dat een stelsel komt waarmee alle waterschappen uit de voeten kunnen.

Brief aan Unie van Waterschappen

Die boodschap heeft het landelijk bestuur van Water Natuurlijk in de vorm van een brief met bijbehorend position paper verstuurd naar de Unie van Waterschappen (UvW). De partij rekent erop dat de UvW in haar ledenvergadering van 13 december onderschrijft dat een proces nodig is waarin meer dan alleen de actuele knelpunten worden aangepakt.

 


Bovenstaande is in het kort het standpunt van Water Natuurlijk in de discussie over een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Het standpunt is 4 november verzonden aan de Unie van Waterschappen in onderstaande position paper met begeleidende brief.

2019-11-04-brief-en-position-paper-WaterNatuurlijk
1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
G. Westen
Gast
G. Westen
9 november 2019 08:19

Lijkt me heel goed als het principe van de vervuiler betaalt leidend gaat worden. Ik vraag me wel af of dit realistisch is gezien het feit dat de belangrijkste vervuiler ook de machtigste is bij het waterschap als boerenbeangenorganisatie. Misschien toch ook goed om de kosten van beheer te verlagen door aanzienlijk minder intensief te beheren. Begin met het verminderen… Lees verder »