Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 11 , nummer 7
19 december 2019
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Nu de laatste vergadering van het jaar achter de rug is, is het tijd om terug te blikken. Op een spannend verkiezingsjaar, waarin Water Natuurlijk opnieuw de grootste partij werd: landelijk én in ons eigen waterschap DODelta. Een jaar van afscheid nemen: van Hans de Jong, die 10 jaar lang ons DB-lid was, en van Bert Hinnen en Piet de Noord, beiden ook vele jaren verbonden aan het waterschap. Een jaar ook met een vernieuwde fractie waarin we Anna Veldhoen, Ed Piek en Wim Konter verwelkomden, Marion Wichard zagen toetreden als DB-lid in een nieuwe coalitie, en ondergetekende als nieuwe fractievoorzitter.
De fractie heeft inmiddels haar evenwicht gevonden, en met frisse energie gaan we ook in 2020 weer aan de slag. Bijvoorbeeld met de watervisie 2030, waarin het waterschap zijn ambities voor de komende tien jaar gaat vastleggen. Daarover willen we graag met onze groene vrienden in gesprek! En we houden de vinger aan de pols bij de rol van ons waterschap bij de klimaatveranderingen, en effecten daarvan zoals de droogte.

Dat kunnen en willen we niet alleen: water verdient brede aandacht, binnen en buiten het waterschap. We zoeken dus de samenwerking met iedereen die onze idealen deelt: circulair, duurzaam, klimaatbestendig waterbeheer met oog voor biodiversiteit en een mooie omgeving waar onze inwoners van kunnen genieten.
Ik wens u mede namens de rest van de fractie goede feestdagen en een veilige start van het nieuwe decennium.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
eindejaarswens 2019

Nieuwe Watervisie: koers naar 2030

Dwingelerveld
Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan een Watervisie 2030 als richtinggevend document voor de toekomst, waarbij de strategische keuzes en de positie van het waterschap voor de toekomst worden bepaald.
Lees verder

Waterschap zoekt nieuwe dijkgraaf

Voorzittershamer
Op 17 december heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de profielschets voor een nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Drents Overijsselse Delta: een voorzitter die verbindend, vernieuwend en toekomstgericht is. Water Natuurlijk rekent op een boegbeeld met een groen hart. 
Lees verder

Vergoeding Algemeen Bestuur

AB vergadering
Het onderwerp “Vergoeding voor AB-leden voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden” was geagendeerd voor de Algemeen Bestuursvergadering van 17 december 2019. Een onderwerp waar binnen de factie goed over is gesproken. Het voelt vaak dubbel om over 'eigen' bijdragen of vergoedingen te besluiten.
Lees verder

Internationale samenwerking klaar voor toekomst

Vlaggen
Waterschap Drents Overijsselse Delta is internationaal actief in buurlanden, Europa en mondiaal. In de Algemeen Bestuursvergadering van 17 december 2019 stemde Anna Veldhoen namens Water Natuurlijk in met de actualisatie van het beleid voor deze internationale samenwerking.
Lees verder

Gemengde gevoelens Water Natuurlijk over uitgeklede aanpak belastingstelsel

Gemengde gevoelens Water Natuurlijk over uitgeklede aanpak belastingstelsel
Met gemengde gevoelens heeft Water Natuurlijk kennis genomen van het besluit van de Unie van Waterschappen om met een uitgekleed eisenpakket te gaan werken aan een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Water Natuurlijk, de grootste partij in de waterschappen, zal in het verdere proces constructief maar kritisch blijven meedenken.
Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
MailPoet