Nieuwe Watervisie: koers naar 2030

Dwingelerveld
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan een Watervisie 2030 als richtinggevend document voor de toekomst, waarbij de strategische keuzes en de positie van het waterschap voor de toekomst worden bepaald. Water Natuurlijk zet in op meer regie van het waterschap, inspelen op klimaatverandering, versterken van de biodiversiteit en verbeteren van de waterkwaliteit.

Belangrijke trends en ontwikkelingen zijn daarbij: klimaatverandering, circulaire economie, milieukwaliteit, energie/klimaatneutraal, multifunctioneel ruimtegebruik, techniek/digitaal werken, de veranderende samenleving en de samenwerking in de regio. Samen met het Algemeen Bestuur en externe partijen worden werkbijeenkomsten gehouden om de Watervisie nader in te vullen.

Speerpunten naar de toekomst

Het waterschap moet helder zijn in haar rol en regie nemen in de regio en inzetten op een brede taakopvatting. Belangrijke speerpunten voor Water Natuurlijk zijn:

  • Toekomstgericht, en inspelen op de klimaatverandering
  • Versterken van de biodiversiteit
  • Verbetering waterkwaliteit met duurzaam waterbeheer
  • Genieten van water; versterken waterbewustzijn; zichtbaar zijn

In verbinding met de omgeving

Opgaven worden complexer. We moeten hier in goed overleg met andere partijen en inwoners invulling aan geven. De komende maanden wordt de Watervisie 2030 nader uitgewerkt en wij gaan hierover ook graag in gesprek met onze leden en achterban.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Aart Karssen
Gast
Aart Karssen
19 december 2019 18:12

Beste mensen

ik wil graag meedenken.

Aart Karssen