Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 1
07 januari 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Met de aangescherpte Corona-maatregelen was ook de laatste AB-vergadering van december digitaal, waarmee weer een aantal projecten in uitvoering komen, waarvoor aandacht in deze nieuwsbrief.
We missen allemaal de sociale contacten, maar er lijkt licht aan het eind van de tunnel.

Namens de fractie wens ik iedereen een gezond en voorspoedig 2021!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen komt in uitvoering

Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen komt in uitvoering
In de zomer van 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen vastgesteld. Na vertraging door juridische procedures heeft Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van 15 december ingestemd met de financiering en uitvoering van het project.

Lees verder

Vis kan paai- en opgroeigebieden beter bereiken

visser langs de waterkant
Op 15 december is het projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding definitief vastgesteld. Water Natuurlijk steunde het plan, waarin alle stuwvakken vispasseerbaar worden en natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Zo  ontstaat een prachtig paai- en opgroeigebied voor vis.

Lees verder

Subsidie Klimaat Actief! open in 2021

Subsidie Klimaat Actief! open in 2021
De subsidieregeling Klimaat Actief! wordt in 2021 weer opengesteld. Met deze subsidieregeling ondersteunt het waterschap particuliere initiatieven om effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Lees verder

Vervolgaanpak opkomende stoffen

medicijnen
Tijdens de AB-vergadering van 15 december 2020 stonden opkomende stoffen op de agenda. Namens Water Natuurlijk stemde Anna Veldhoen in met de voorgestelde vervolgaanpak. Die richt zich op drie sporen: het aanpakken van de bron, het onderzoeken van de risico's voor het watersysteem en het bijdragen aan meer duurzame verwijderingstechnieken.

Lees verder

Eindelijk overdracht stedelijk water Steenwijkerland

Eindelijk overdracht stedelijk water Steenwijkerland
Waterbeheertaken worden deels overgedragen van de gemeente naar het waterschap. Dat is het gevolg van de Waterwet. In de AB-vergadering van 15 december 2020 heeft Anna Veldhoen namens Water Natuurlijk ingestemd met de overdrachtsovereenkomst met de gemeente Steenwijkerland.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.