Vervolgaanpak opkomende stoffen

medicijnen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tijdens de AB-vergadering van 15 december 2020 stonden opkomende stoffen op de agenda. Namens Water Natuurlijk stemde Anna Veldhoen in met de voorgestelde vervolgaanpak. Die richt zich op drie sporen: het aanpakken van de bron, het onderzoeken van de risico’s voor het watersysteem en het bijdragen aan meer duurzame verwijderingstechnieken.

Opkomende stoffen is een verzamelnaam van veel verschillende stoffen die mogelijk een negatief effect hebben op de ecologie of de volksgezondheid, zoals (resten van) bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Water Natuurlijk maakt zich grote zorgen over deze stoffen. Daarom willen we de aanwezigheid ervan in ons milieu sterk terugbrengen. Dat is helaas nog niet zo makkelijk: technieken om opkomende stoffen te verwijderen kosten veel energie en grondstoffen. Bovendien komen de stoffen op veel verschillende plekken vrij. Niet alleen via de rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar bijvoorbeeld ook in de landbouw en bij de industrie. Daarom is ook een bronaanpak belangrijk.

Onderzoek

Aanleiding om nu te spreken over de vervolgaanpak was een onderzoek naar de risico’s van opkomende stoffen in ons gebied. Daaruit bleek gelukkig dat het gemiddelde verwijderingsrendement op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap relatief hoog is. Water Natuurlijk wil graag nog een stap extra maken in de verwijdering, maar ziet ook dat de daarvoor beschikbare technieken leiden tot meer verbruik van grondstoffen en energie. Daarom kunnen we ons vinden in de lijn om in STOWA-verband tot optimale duurzame technieken te komen en waarderen we het initiatief om zelf in te schrijven met een haalbaarheidsstudie.

Diffuse lozingen

Opkomende stoffen bereiken het milieu ook via andere routes dan de rioolwaterzuiveringen, bijvoorbeeld via de landbouw. Voor deze diffuse lozingen is een belangrijke rol weggelegd voor het vergunningeninstrumentarium. Zeer zorgwekkende stoffen (zzs, d.w.z. stoffen waarvan al zeker is dat ze een negatief effect hebben) zijn gelukkig een van de speerpunten voor zowel het team vergunningen als voor het team handhaving in 2021. Dat is een goed begin. Water Natuurlijk vraagt ook in de komende jaren aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen en opkomende stoffen van diffuse bronnen.