Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 2
23 januari 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

2021: een nieuw jaar met nieuwe kansen, waarin de Watervisie handen en voeten zal krijgen in het Waterbeheerprogramma. Een mooie stap in de AB-vergadering van 19 januari was de aansluiting van ons waterschap bij het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Helaas hebben we als fractie afscheid moeten nemen van AB-lid Anna Veldhoen en fractievolger Tjoek Korenromp, met dank voor hun enthousiaste inzet voor Water Natuurlijk! Albert Smit uit Assen zal Anna gaan opvolgen in het Algemeen Bestuur.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Waterschap wordt partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Waterschap wordt partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Tot grote vreugde van Water Natuurlijk wordt waterschap Drents Overijsselse Delta partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Algemeen bestuur stemde op 19 januari 2021 unaniem in met de toetreding tot het Deltaplan. Namens Water Natuurlijk stemde Anna Veldhoen voor dit voorstel.

Lees verder

Extra geld nodig voor herbouw steunpunt Alteveer

De loods van het waterschap bij Alteveer
Het voorstel een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de asbestsanering en herbouw van steunpunt Alteveer zorgde in het AB van 19 januari 2021 voor veel vragen. De aanleiding was een relatief forse overschrijding als gevolg van uitbreidingen van de scope, zonder instemming en vrijgave van middelen door het bestuur. Een integriteitkwestie.

Lees verder

Anna Veldhoen stopt als AB-lid van Water Natuurlijk

Anna Veldhoen stopt als AB-lid van Water Natuurlijk
De vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 januari was de laatste van Anna Veldhoen. Zij stopt als lid van het Algemeen Bestuur, omdat het te  druk werd samen met haar baan en een jong gezin. Als fractie zullen we haar bevlogen en enthousiaste inbreng missen, maar we hebben respect voor haar besluit.

Lees verder

Tjoek Korenromp stopt als fractievolger Water Natuurlijk

Tjoek Korenromp stopt als fractievolger Water Natuurlijk
Tjoek Korenromp is verhuisd buiten het waterschapsgebied van Drents Overijsselse Delta. Reglementair is het dan niet meer mogelijk om actief te blijven als fractievolger. In de laatste fractievergadering hebben wij daarom helaas afscheid moeten nemen van Tjoek, met veel dank voor zijn enthousiaste inzet.

Lees verder

Wisseling in regiobestuur Water Natuurlijk Oost

In een digitale ledenvergadering hebben de leden van Water Natuurlijk regio Oost afscheid genomen van Robert Scholma. Tegelijkertijd zijn twee nieuwe bestuursleden bij acclamatie benoemd: Betty van Leeuwen en Jeannet Bos.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.