Extra geld nodig voor herbouw steunpunt Alteveer

De loods van het waterschap bij Alteveer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het voorstel een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de asbestsanering en herbouw van steunpunt Alteveer zorgde in het AB van 19 januari 2021 voor veel vragen. De aanleiding was een relatief forse overschrijding als gevolg van uitbreidingen van de scope, zonder instemming en vrijgave van middelen door het bestuur. Een integriteitkwestie.

Het voorstel gaf het goed weer: het AB staat voor een voldongen feit. De enige optie is instemmen. Namens Water Natuurlijk vroeg Wim Konter hoe dit kon gebeuren. Er zijn immers meerdere personen bij betrokken en het waterschap kent een duidelijke mandatering. Daarbij vond Water Natuurlijk de in het voorstel opgenomen stelling “vooralsnog wordt uitgegaan van een incident” niet geruststellend. Water Natuurlijk riep het DB dan ook nadrukkelijk op om van de conclusies van het onderzoek te leren. En de bedrijfsvoering, contractbeheersing en mandatering zodanig in te richten dat het echt een incident blijft.

Na een uitgebreide uitleg door de dijkgraaf over hoe het zover is gekomen en over de inmiddels genomen maatregelen, kon Water Natuurlijk instemmen.