Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 4 - 06 juni 2022
Beste lezer,

We gaan langzamerhand naar de zomer, al is het weer nogal herfstig op het moment dat ik dit schrijf: maar net 15 graden, een harde wind en flinke buien. Met dat laatste moet een waterschapper natuurlijk wel blij zijn. In ons werkgebied valt die droogte nu nog mee, maar hoe dan ook moeten we ons als samenleving voorbereiden op droogte en andere effecten van de klimaatverandering. We zijn daarom blij dat het waterschap flink investeert in eigen opwek van energie met zonnepanelen op eigen terrein, en zo te groeien naar energieneutraal in 2030.

Een belangrijke datum komende zomer is 31 juli. Dat is de deadline om aan te melden als kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. Goed nieuws voor wie nog geen lid is van Water Natuurlijk: dankzij een recente aanpassing van de landelijke statuten hoef je niet eerder lid te zijn dan het moment waarop je je kandidaat stelt.
Voor wie meer wil weten over hoe Water Natuurlijk een stem geeft aan natuur in het waterschap: we organiseren nog enkele keren een webinar. De volgende is op 29 juni. Wellicht tot dan?

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Een afbeelding van...

Webinar 29 juni op herhaling

Stem Water Natuurlijk!
Vanwege blijvende belangstelling wordt deze maand nogmaals het webinar “De groene stem in het waterschap” aangeboden. Op woensdag 29 juni kunnen geïnteresseerden in het waterschapsbestuur meer te weten komen over het waterschap en de rol van Water Natuurlijk daarin.

Lees verder

Compromis geborgde zetels verdedigbaar voor Water Natuurlijk

Rode potloden
Dinsdag 31 mei heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks over de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen. Niet ongewijzigd, want de Kamer nam ook een amendement van de ChristenUnie aan: de geborgde zetels worden niet helemaal afgeschaft, maar beperkt tot vier per waterschap. Met dit compromis is Water Natuurlijk redelijk tevreden.

Lees verder

Duurzaam gebruik pachtgrond mag worden beloond

Gele percelen door glyfosaat
Als er sprake is van duurzaam grondgebruik, kan het waterschap korting geven op de prijs die het hanteert bij het verpachten van zijn grond. Water Natuurlijk heeft positief gereageerd op de brief van het Dagelijks Bestuur waarin melding wordt gemaakt van deze mogelijkheid, en roept het DB op hier actiever bekendheid aan te geven.

Lees verder

Water Natuurlijk blij met aanvullend budget voor zonnepanelen

Aanleggen zonnepanelen rwzi Raalte
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 31 mei een aanvullend budget van ruim € 4 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van een investering in energieproductie met zonnepanelen op de resterende RWZI locaties. Water Natuurlijk is blij met dit besluit.

Lees verder

Lidmaatschapstermijn voor kandidaatstelling verkort

Lidmaatschapstermijn voor kandidaatstelling verkort
Goed nieuws voor wie op de kandidatenlijst voor Water Natuurlijk wil en nog geen lid is: dankzij de recente wijziging van de statuten hoef je pas lid te zijn op het moment van kandidaatstelling. De eerdere termijn van 3 maanden is dus vervallen.

Lees verder

Stem op een Vrouw op excursie bij Drents Overijsselse Delta

Stem op een Vrouw op bezoek bij waterschap Drents Overijsselse Delta
Een zonnige zaterdagmiddag bij de stuw Vechterweerd bood de perfecte ambiance voor een bezoekje van potentiële waterschapsbestuurders. De stichting Stem op een Vrouw organiseerde een kennismaking.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.