Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 9 - 06 december 2022
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief aandacht voor de begroting van het waterschap voor 2023, die 29 november in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Door kostenstijgingen stijgen de tarieven van het waterschap meer dat wij gewend zijn, wel zijn de ambities van de Watervisie overeind gebleven, en met dat laatste is Water Natuurlijk tevreden.

De kandidatenlijst voor de verkiezingen van 15 maart 2023 is definitief vastgesteld met Marion Wichard als lijsttrekker. In de extra editie van onze nieuwsbrief hebt u daar meer over kunnen lezen.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne gestart. We zetten er op in dat Water Natuurlijk weer de grootste partij wordt in het waterschapsbestuur. Naar een groene en duurzame toekomst!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden bij begroting 2023

Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden bij begroting 2023
De oorlog in Oekraïne en de Coranacrisis leidt tot forse kostenstijgingen en een stijging van de belastingtarieven. In het Algemeen Bestuur van 29 november pleitte fractievoorzitter Obe Brandsma voor het vasthouden van de ambities van de Watervisie. Juist nu moeten we als waterschap samen optrekken met rijk en provincie in het landelijk gebied om netto kosten te besparen.

Lees verder

Water Natuurlijk neemt kennis van tweede Bestuursrapportage 2022

Water Natuurlijk neemt kennis van tweede Bestuursrapportage 2022
Water Natuurlijk heeft in het AB van 29 november kennis genomen van de tweede Bestuursrapportage. Fractievoorzitter Obe Brandsma complimenteerde de organisatie dat, ondanks Corona en de geopolitieke ontwikkelingen, de doelen voor 2022 grotendeels worden gerealiseerd.

Lees verder

Water Natuurlijk blij met verdere democratisering waterschap

D66-senator Henk Pijlman (links) feliciteert zijn partijgenoot Tjeerd de Groot en GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet met het door beide Kamers loodsen van hun initiatiefwet (foto: D66).
Dinsdag 29 november heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aangenomen. Water Natuurlijk is altijd voorstander geweest van het afschaffen van de geborgde zetels. Vermindering van het aantal van nu maximaal negen naar vier is een mooie stap op weg naar verdere democratisering van de waterschappen.

Lees verder

Uitnodiging fractievergadering 7 december

De fractie vergadert op de woensdag voorafgaand aan de AB-vergadering. De laatste vergadering van 2022 is op 7 december, en vindt digitaal via MSTeams plaats. Geïnteresseerden zijn welkom.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.