Water Natuurlijk neemt kennis van tweede Bestuursrapportage 2022

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft in de Algemeen Bestuursvergadering van 29 november kennis genomen van de tweede Bestuursrapportage. Fractievoorzitter Obe Brandsma complimenteerde de organisatie dat, ondanks Corona en de geopolitieke ontwikkelingen, de doelen voor 2022 grotendeels worden gerealiseerd.

De afgelopen jaren heeft Corona, maar dit jaar nog meer de oorlog in Oekraïne, de wereld verandert. De ontwikkelingen hebben ook een forse impact op het werk van het waterschap met stijgende kosten voor grondstoffen, materiaal en energie. Daarnaast neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat het waterschap er toch in is geslaagd om de meeste beoogde doelen te realiseren.
Enkele doelen zijn vertraagd. Dit komt deels door in te spelen op het nieuwe beleid ‘water en bodem sturend’ van rijk en provincie bij de uitwerking van de plannen. Maar deels komt de vertraging ook door personeelsgebrek. Het levert een positief saldo op van 3 miljoen, maar ook zorg over het tijdig realiseren van de doelen voor Kaderrichtlijn Water en cybersecurity, al heeft het waterschap bij dit laatste wel een stap naar voren gezet.

Inzet extra pompinstallaties bij droogtecalamiteit

De afgelopen jaren zijn tijdens de droge zomers tijdelijk extra pompinstallaties ingezet (met hoog energieverbruik) om het waterpeil op niveau te houden bij de gemalen Eefde en Ankersmit. Water Natuurlijk vroeg het Dagelijks Bestuur of dit niet om een andere aanpak vraagt en een structurele oplossing. Portefeuillehouder Hans Pereboom gaf aan dat dit de aandacht heeft van het DB.