Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 10 - 19 december 2022
Beste lezer,

Het was een zware bevalling, maar op de valreep is toch tijdig voor de verkiezingen van 2023 het aantal geborgde zetels teruggebracht van 8 naar 4: twee voor de landbouw en twee voor natuur. Water Natuurlijk had liever gezien dat geborgde zetels helemaal waren afgeschaft, maar dit is in ieder geval een stap in de goede richting.

Daarnaast in deze nieuwsbrief aandacht voor de IJsselwerken Zwolle-Olst, een project in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de overdracht van het stedelijk water in de wijk Kloosterveen in Assen.
We kijken in deze dagen terug op het afgelopen jaar, maar de kandidaten voor de verkiezingen lopen zich vooral warm voor de verkiezingen op 15 maart. Laten we er in 2023 weer een mooi jaar van maken. Iedereen goede feestdagen toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Vermindering geborgde zetels een feit

2022-12-06-geborgd-v2
Landelijk Water Natuurlijk-voorzitter Peter Snoeren (l) en vice-voorzitter Wybren Bakker feliciteren Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) (r) met het succes voor de initiatiefwet die het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen flink reduceert.
Tot op het laatst bleef het spannend, maar met de publicatie in het Staatsblad op vrijdag 16 december is de initiatiefwet democratisering waterschappen van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) een feit. Inwoners van Nederland krijgen al bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 meer invloed in de samenstelling van de waterschapsbesturen. Water Natuurlijk is blij met deze nieuwe wet.

Lees verder

Minder vissterfte door inzet amfibische maaiboot

Minder vissterfte door inzet amfibische maaiboot
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 december ging Water Natuurlijk akkoord met de overname van het beheer en onderhoud van het stedelijk water in de woonwijk Kloosterveen in Assen. Blij was de fractie vooral met de aanschaf van een amfibische maaiboot: die leidt tot lagere kosten, ecologische voordelen én minder vissterfte.

Lees verder

Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst

Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst
Het Algemeen Bestuur behandelde op 13 december 2022 de finale kredietaanvraag voor de planfase van het project IJsselwerken Zwolle-Olst. Voor deze planfase is een totaalkrediet van 61 miljoen euro nodig, waarvan ca. 10% voor rekening komt van het waterschap. Water Natuurlijk gaat bij zo’n bedrag niet over één nacht ijs, maar het voorstel was helemaal in lijn met de deelkredieten waarmee al eerder was ingestemd. Ondanks zorgen over het toenemende risico op kostenstijging stemde Wim Konter daarom toch in met de kredietaanvraag.

Lees verder

Zijn we nog veilig nu de dijken niet voldoen?

Zijn we nog veilig nu de dijken niet voldoen?
Agendapunt 5d van de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december betrof de "Terugkoppeling resultaten eerste landelijke wettelijke beoordeling primaire waterkeringen WDODelta". Ondanks het belang en de grote hoeveelheid bijlagen een hamerstuk. Toch vroeg Water Natuurlijk in de AB-vergadering hiervoor aandacht.

Lees verder

Tip van Water Natuurlijk: gratis boek "Water"

Tip van Water Natuurlijk: gratis boek "Water"
Water was het thema van het ‘afscheidscollege’ van Lucas Reinders, en het jaarlijkse NW-symposium van de faculteit Natuurwetenschappen in 2010. Het tien jaar oude boek geeft geïnteresseerden nog snel een beknopt overzicht van waterhuishouding, -veiligheid, -kwaliteit en verantwoord beheer.

Lees verder

Watertaal: afkoppelen

Watertaal: afkoppelen
De 'waterwereld' gebruikt nogal wat jargon. Bijvoorbeeld het woord 'afkoppelen'. Iedereen heeft daar wel een beeld bij, maar wat betekent het nou precies?

Lees verder
Fotoshoot met de eerste 20 kandidaten van de lijst.
Een fotoshoot in de studio van Ina Vrinssen was een van de voorbereidende activiteiten voor de verkiezingscampagne. De komende weken zullen de kandidaten in beeld en tekst aan de kiezers worden voorgesteld.
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.