Fractienieuwsbrief
Jaargang 16, nummer 1 - 16 maart 2024
Beste lezer,

Onze fractie heeft een bijzondere vergadering van het Algemeen Bestuur achter de rug. Met misschien wel een record aan schorsingen, was het een bewogen vergadering. Benieuwd hoe het verliep? In deze nieuwsbrief blikken we terug op deze bewogen vergadering.

Onder andere de toekomstvisie waterketen is aangenomen. Water Natuurlijk heeft samen met initiatiefnemer ChristenUnie en de Partij voor de Dieren een amendement ingediend. De doelstelling om in het jaar 2050 als waterschap 100 procent circulair te zijn ontbreekt namelijk geheel in de toekomstvisie. Een gemiste kans wat onze fractie betreft. Helaas heeft het Dagelijks Bestuur besloten om dit amendement niet over te nemen, en bij de stemming bleken er ook onvoldoende voorstanders. Verderop in deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Daarnaast stond de actualisatie van ons delegatiebesluit op de agenda. Vice-fractievoorzitter Amke Vrielink gaf hiervoor de complimenten aan de organisatie. Met de actualisatie van dit delegatiebesluit kunnen we als waterschapsbestuurders ons werk goed blijven doen.

Een voorstel dat bij onze fractie de mondhoeken ‘omhoog liet gaan’ was het voorstel voor toekomstige investeringen waterketen 2024. Onze fractie is blij met dit duurzame en toekomstbestendige voorstel, waarmee we oprecht ‘duurzaam doen’! Met dit voorstel verminderen we broeikasgassen en de inzet van primaire grondstoffen, maar ook het reduceren van vrijkomende afvalstoffen en reductie van energieverbruik.

De komende maanden staan er verschillende interessante onderwerpen op onze AB agenda zoals: het vaststellen van het position paper ‘water en bodem sturend’, vismigratie in de Vecht en rapportage stand van zaken biodiversiteit.
We nodigen u als lezer van onze nieuwsbrief van harte uit om onze fractie van input te voorzien op deze onderwerpen of om één van onze vergaderingen bij te wonen. Neem gerust contact op met onze fractie via info@waternatuurlijkdodelta.nl.

Met warme groet,
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Esmée Pater, kandidaat 6 voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk stemt in met investering in duurzame waterketen

Effluentgoot
De fractie Water Natuurlijk is in de AB vergadering van dinsdag 5 maart akkoord gegaan met het bestemmen van 500.000 euro uit het budget ‘Duurzaam doen’ voor het project Toekomstbestendige investeringen waterketen 2024.

Lees verder

Water Natuurlijk mede-indiener motie diervriendelijker muskusrattenbestrijding

muskusrat
In de vergadering van het algemeen bestuur op 5 maart heeft Water Natuurlijk een motie van de Partij voor de dieren medeondertekend. Hierin dringen beide partijen aan op een goed onderzoek naar de mogelijkheden om de verdrinkingsvallen voor het vangen van muskusratten uit te faseren en te vervangen door meer diervriendelijke manieren van doden van muskusratten. Ook omdat er steeds minder muskusratten worden gevangen, is het verstandig de vangstrategie hierop aan te passen. Daarbij passen mogelijk ook andere vangtechnieken.

Lees verder

Water Natuurlijk wil doelstelling circulariteit in toekomstvisie waterketen, coalitie stemt tegen

Water in de stad
Water Natuurlijk was in de AB vergadering van 5 maart een van de indieners van het amendement 'stip op de horizon'. Doel: ook in de Toekomstvisie Waterketen 2050 en verder zichtbaar vasthouden aan de doelstelling om in 2050 als Waterschap Drents Overijsselse Delta 100 procent circulair te zijn.

Lees verder

Oproep Water Natuurlijk: bouw niet in beekdalen!

Sloot rondom Steenwijk
Een deel van het peilbesluit Eesveen-Kallenkote is uitgesteld vanwege de gewijzigde situatie ter plaatse en de wens om hier in de toekomst woningen te realiseren. Water Natuurlijk vindt dat geen goed idee. "Het is belangrijk om dingen nú goed te doen, en geen keuzes te maken voor de korte termijn waar we later spijt van krijgen" stelde Elsbeth Brandsma.

Lees verder

In memoriam Adri Wever

Adri Wever
Water Natuurlijk heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Adri Wever. Hij was een van de pioniers bij de oprichting van Water Natuurlijk als dé groene waterschapspartij, en een groot pleitbezorger van de samenwerking tussen de groene partijen in -toen nog- waterschap Groot Salland.

Lees verder

Betere visveiligheid bij gemaal Nieuwebrugsluis dankzij Water Natuurlijk

Betere visveiligheid bij gemaal Nieuwebrugsluis dankzij Water Natuurlijk
Duurzaamheid, biodiversiteit en visveiligheid waren niet meegenomen in de plannen voor renovatie van het gemaal Nieuwebrugsluis dat 30 januari op de agenda van het Algemeen Bestuur stond. Dankzij de inbreng van Matthijs Jansen van Water Natuurlijk heeft het Dagelijks Bestuur toegezegd dit gemaal visveilig te maken volgens de best beschikbare techniek.

Lees verder
Vanaf 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.