Oproep Water Natuurlijk: bouw niet in beekdalen!

Sloot rondom Steenwijk
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Een deel van het peilbesluit Eesveen-Kallenkote is uitgesteld vanwege de gewijzigde situatie ter plaatse en de wens om hier in de toekomst woningen te realiseren. Water Natuurlijk vindt dat geen goed idee. “Het is belangrijk om dingen nú goed te doen, en geen keuzes te maken voor de korte termijn waar we later spijt van krijgen” stelde Elsbeth Brandsma.

Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 30 januari stond het voorstel om het peilbesluit Eesveen-Kallenkote vast te stellen, en daarvoor een krediet van € 1,156 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Water Natuurlijk kon daarmee instemmen, maar met een stevige kritische noot over wat juist níet in het voorstel stond: een deel van het gebied wordt nog niet aangepakt omdat de gemeente daar woningbouw mogelijk wil maken.

Kamperen in een kuil

Een slecht idee, vindt Water Natuurlijk. In de vergadering betoogde Elsbeth Brandsma dat het waterschap een verplichting heeft naar de toekomstige generaties als het gaat om toekomstbestendig wonen. “Les 1 die elke kampeerder leert is: zet je tent niet in een kuil, want als het regent staat jouw tent onder water. Waarom zouden we dat wel met huizen doen?” was de vraag die zij het Dagelijks Bestuur stelde. Namens Water Natuurlijk pleitte ze ervoor duidelijk stelling te nemen in het ontwikkelen van woningbouw in het beekdal.

Toekomstbestendig inrichten

Juist deze beekdalen kunnen bufferzones vormen om zo in de toekomst met klimaatverandering te kunnen omgaan. Daarin huizen bouwen is dus geen goed idee, stelt Elsbeth Brandsma: “Maak werk van toekomstgericht denken en gebruik hierbij de handvatten vanuit het principe ‘water en bodem sturend’. Landbouwgebruik of een golfbaan zijn andere gebruiksfuncties dan wonen. En een veengebied vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld hoge zandgronden. Juist hier kunnen we als waterschap onze stempel drukken en het verschil maken.”
Namens Water Natuurlijk heeft zij het dagelijks bestuur dan ook met klem geadviseerd om niet de toekomstige generaties met problemen op te zadelen die we nu al kunnen voorzien, en dit gebied dus toekomstbestendig in te richten.