In memoriam Adri Wever

Adri Wever
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Adri Wever op 17 februari jl. Adri was een van de pioniers bij de oprichting van Water Natuurlijk als dé groene waterschapspartij, en een groot pleitbezorger van de samenwerking tussen de groene partijen in -toen nog- waterschap Groot Salland.

Bij de verkiezingen in 2008 stond Adri op de tiende plaats. Niet hoog genoeg voor een zetel in het waterschap, maar hij bleef betrokken, onder meer een korte periode als bestuurslid van Water Natuurlijk regio Oost. Ook daarna bleef hij met enige regelmaat zijn visie delen op wat er in en rond Zwolle speelde over water en natuur: zowel vanuit zijn politieke roots bij GroenLinks als vanuit de Districtscommissie Overijssel van Natuurmonumenten waarvan hij voorzitter was.

We zullen zijn ideeën, zijn stevige meningen en zijn hartelijkheid missen.