Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 12, nummer 8
13 november 2020
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Bij de laatste vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het waterschap werd de 1.5 meter afstand gehanteerd. Maar met de aanscherping van de Corona-maatregelen werd de AB-vergadering van 20 oktober digitaal gehouden. In bijgaande Nieuwsbrief aandacht voor de belangrijkste bespreekpunten: de vervolgstap van het HWBP Stenendijk en de herijking van het weerstandsvermogen van het waterschap.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Planuitwerking HWBP Stenen Dijk gestart

Vechtdijk
In de Algemeen Bestuursvergadering vergadering van 20 oktober werd het project HWBP (Hoogwaterbeschermingsplan) Stenendijk besproken. Het AB werd verzocht in te stemmen met het ter beschikking stellen van € 238.000,- voor de planuitwerking en deze te starten.

Lees verder

Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd

Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd
Om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen, is het belangrijk dat het Waterschap voldoende weerstandsvermogen reserveert. In de Algemeen Bestuursvergadering van 20 oktober stemde Water Natuurlijk in met de actualisatie en een jaarlijkse herijking.

Lees verder

Meer uitleg over asset management

Meer uitleg over asset management
Asset management is een methode voor het optimale beheer van 'assets' (middelen zoals persleidingen, stuwen en gebouwen). Waterschap Drents Overijsselse Delta voert deze methode in.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.