Planuitwerking HWBP Stenen Dijk gestart

Vechtdijk
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de Algemeen Bestuursvergadering vergadering van 20 oktober werd het project HWBP (Hoogwaterbeschermingsplan) Stenendijk besproken. Het AB werd verzocht in te stemmen met het ter beschikking stellen van € 238.000,- voor de planuitwerking en deze te starten.

Dit voorstel was het logische vervolg op het vaststellen van het voorkeursalternatief op 26 mei 2020. Hier is destijds door Water Natuurlijk al geattendeerd op het bijzondere karakter van dit project. Door het integraal benaderen van deze waterveiligheidsopgave kunnen kansen om andere waterschapsdoelen, zoals biodiversiteit, cultuurhistorie en recreatie, worden benut. Dat maakt dit project bijzonder en zorgt voor een mooie bijdrage aan de leefbaarheid van het gebied. Water Natuurlijk kon dus instemmen met dit voorstel. Wel onder voorwaarde dat de communicatie in het gebied, m.n. met de bewoners van de Stenendijk en Streukel, ook in deze bijzondere Corona-tijd, op niveau blijft.