Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen, is het belangrijk dat het Waterschap voldoende weerstandsvermogen reserveert. In de Algemeen Bestuursvergadering van 20 oktober stemde Water Natuurlijk in met de actualisatie en een jaarlijkse herijking.

Doel van het weerstandsvermogen is vermogen te reserveren om te zorgen dat het waterschap in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen, zonder grote schommelingen in de tarieven als gevolg van incidentele financiële tegenvallers. Op basis van nadere analyse van risico’s werd voorgesteld om het weerstandsvermogen van de taak watersysteembeheer te verlagen en die van zuiveringsbeheer te verhogen. Daarbij werd voor watersysteembeheer 1.1 miljoen toegevoegd aan de egalisatiereserve en voor zuiveringsbeheer werd 1.3 miljoen onttrokken aan de egalisatiereserve.

Het weerstandsvermogen wordt één keer in de twee jaar herijkt. Voorgesteld werd dit ieder jaar te herijken om beter in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de huidige Coronacrisis. Het weerstandsvermogen wordt hiermee, op basis van wetenschappelijke analyse van de Universiteit Twente, als ruim voldoende  beoordeeld. Obe Brandsma gaf aan dat Water Natuurlijk zich kan vinden in de onderbouwing en stemde in met het voorstel.