Meer uitleg over asset management

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Asset management is een methode voor het optimale beheer van ‘assets’ (middelen zoals persleidingen, stuwen en gebouwen). Waterschap Drents Overijsselse Delta voert deze methode in. Volgens een recente scan is een begin gemaakt, maar zijn er ook nog stappen te zetten. Naar aanleiding daarvan verzocht Anna Veldhoen tijdens de AB-vergadering van 20 oktober 2020 naar verdere toelichting op dit onderwerp.

Door asset management toe te passen, kan het waterschap het beheer van zijn middelen verbeteren. Zo kan het een goede afweging maken tussen kosten, prestaties en risico’s en in de besluitvorming de totale levenscyclus van de assets beschouwen. Water Natuurlijk ziet ook kansen voor een duurzamer en meer circulair beheer van installaties en andere middelen.

Scan

Een extern bureau heeft een scan uitgevoerd naar de huidige positie van waterschap Drents Overijsselse Delta met betrekking tot asset management. Hieruit volgen verbeterpunten en adviezen om asset management beter in te voeren. Het waterschap heeft een verbetertraject ingericht om de adviezen te realiseren tussen nu en 2025.

Meer toelichting

Water Natuurlijk is blij met de inzichten die volgen uit de scan. Deze geven duidelijke handvatten voor de invoering van asset management. Wel zijn we benieuwd naar de concrete stappen die het waterschap de komende jaren neemt. Mede op ons verzoek komt er daarom meer uitleg tijdens een Deltabijeenkomst.