Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 5
22 mei 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Na enige discussie heeft het Algemeen Bestuur in meerderheid ingestemd met een pilot om cellulose terug te winnen op de RWZI Dalfsen, een mooie stap om grondstoffen terug te winnen.
Daarnaast is deze nieuwsbrief aandacht voor het participatiebeleid van het waterschap en een vervolgstap voor deelname aan een windpark bij Staphorst, op weg naar energieneutraliteit.

Nog een klein goed-nieuwsberichtje uit de AB-vergadering: ons waterschap is definitief toegelaten als een van de inmiddels 91 partners van het Deltaplan Biodiversiteit. Door samenwerking en het delen van kennis dragen we bij aan herstel van biodiversiteit en daarmee een duurzame toekomst.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Groen licht voor fullscale pilot terugwinning wc-papier uit rioolwater

Groen licht voor fullscale pilot terugwinning wc-papier uit riool
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 18 mei ingestemd met een fullscale pilot voor de terugwinning van cellulose -wc-papier dus- op de rioolwaterzuivering in Dalfsen. Water Natuurlijk juicht het besluit voor dit circulaire project toe. 

Lees verder

Water Natuurlijk kritisch op rol AB bij participatiebeleid

Water Natuurlijk kritisch op rol AB bij participatiebeleid
Water Natuurlijk vindt dat het waterschap goed op weg is om partijen en bewoners aan de voorkant te betrekken bij projecten. De fractie stemde daarom in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 mei in met het participatiebeleid. Over het verschuiven van besluitvorming van AB naar DB zijn er nog wel de nodige vragen.

Lees verder

Dijkgraaf hoeft niet te verhuizen

Dirk-Siert Schoonman
Na de benoeming van Dirk-Siert Schoonman als dijkgraaf is op 8 september 2020 voor één jaar  ontheffing verleend van de verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap te hebben. Water Natuurlijk heeft in het Algemeen Bestuur van 18 mei ingestemd met verlenging van de ontheffing. De dijkgraaf hoeft dus niet te verhuizen.

Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met voorfinanciering windpark Staphorst

Water Natuurlijk stemt in met voorfinanciering windpark Staphorst
Om in 2025 geheel energieneutraal te zijn, investeert het waterschap in zon- en windenergie, zoals het windpark in Staphorst. Op 18 mei stemde Water Natuurlijk, net als de overgrote meerderheid van het Algemeen Bestuur, in met een voorfinanciering van 640.000 euro om vertraging in de aansluiting van de twee windmolens op het net te voorkomen. 

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.