Dijkgraaf hoeft niet te verhuizen

Dirk-Siert Schoonman
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Na de benoeming van Dirk-Siert Schoonman als dijkgraaf is op 8 september 2020 voor één jaar  ontheffing verleend van de verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap te hebben. Water Natuurlijk heeft in het Algemeen Bestuur van 18 mei ingestemd met verlenging van de ontheffing.

De ontheffing is destijds verleend omdat de nieuwe dijkgraaf nét buiten het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta woont. Het Algemeen Bestuur wilde binnen een jaar evalueren of dat voor het waterschap problemen zou opleveren. In dat geval was de dijkgraaf bereid om alsnog naar het gebied van ons waterschap te verhuizen.

Deze maand vond die evaluatie plaats aan de hand van de criteria bereikbaarheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid. Conclusie is dat zijn woonplaats niet van invloed is op het functioneren van de dijkgraaf. Daarom heeft het Algemeen Bestuur unaniem besloten om ontheffing te verlenen voor de duur van de benoemingsperiode van de Dirk-Siert Schoonman.