Water Natuurlijk stemt in met voorfinanciering windpark Staphorst

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De energieneutraliteit van het waterschap Drents Overijsselse Delta komt steeds dichterbij. Het waterschap wil in 2025 geheel energieneutraal zijn, onder meer door te participeren en investeren in zon- en windenergie, zoals het windpark in Staphorst. Op 18 mei stemde Water Natuurlijk, net als de overgrote meerderheid van het Algemeen Bestuur, in met een voorfinanciering van 640.000 euro om vertraging in de aansluiting op het net te voorkomen.

Al in 2018 zijn de eerste voorbereidingen getroffen door een samenwerkingsovereenkomst te starten met coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) voor de realisatie van een windpark in Staphorst. De participatie van het waterschap in het windpark is goed voor een bijdrage van 21 procent aan de energieneutraliteit van het waterschap. De verwachting is dat het windpark al in 2022 energie zal gaan leveren.

Het mooie aan dit project is de lokale betrokkenheid die heeft geleid tot een energiecoöperatie. Deels door corona is de doorlooptijd van de benodigde procedures wat vertraagd, en is het wachten op de uitspraak van de Raad van State zijn. Zodra dat rond is, zal direct opdracht worden verleend aan Enexis om de netaansluiting te realiseren.

Aandelenkapitaal

Om dat te kunnen realiseren is een voorfinanciering noodzakelijk. Fractielid Ed Piek van Water Natuurlijk stemde van harte in met het verlenen van een krediet daarvoor van 640.000 euro Hiermee kan de opdracht worden verleend aan Enexis onder voorwaarde dat de einduitspraak van de Raad van State positief is. Tevens is de in 2020 verleende voorfinanciering van 110.000 euro noodzakelijk voor de voorbereidingsfase van het samenwerkingsproject bekrachtigd.
Het algemeen bestuur zal eind dit jaar bij financial close definitief beslissen over participatie. Uitgangspunt is dat de bedragen dan worden omgezet in een aandelenkapitaal in de samenwerkings-BV.

Update!

Op 19 mei heeft de Raad van State een definitieve uitspraak gedaan in de beroepsprocedure. De uitspraak maakt definitief de weg vrij voor realisatie van de twee windmolens. Lees verder