Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 8
03 december 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,Op 30 november heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met de begroting voor 2022. Ondanks enkele bezuinigingen zijn de ambities van de afgelopen jaar vastgestelde Watervisie overeind gebleven.
Daarnaast aandacht voor een innovatieproject dijken en natuur en hoe de mogelijke vestiging van een yoghurtfabriek door investeringen versneld bij kan dragen aan een betere waterkwaliteit.

In de komende AB-vergadering op 14 december staat alweer een mijlpaal op de agenda, want dan wordt het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld, waarmee de Watervisie handen en voeten krijgt en tot uitvoering wordt gebracht. We bespreken dat in de digitale fractievergadering op 8 december? Interesse? Laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Krachtig compliment voor innovatieproject 'Dijken en natuur'

Krachtig compliment voor innovatieproject 'Dijken en natuur'
In de afgelopen AB-vergadering stond het innovatieproject “Dijken en natuur, een symbiose” op de agenda. Een  hamerstuk, dus niet bedoeld om er het woord over te voeren, maar desondanks kon Water Natuurlijk het niet laten hier een opmerking over te maken, want van deze projecten als deze worden we als Water Natuurlijk heel blij.

Lees verder

Water Natuurlijk akkoord met begroting, maar houdt zorg over waterkwaliteit

Water Natuurlijk akkoord met begroting, maar houdt zorg over waterkwaliteit
Ondanks een bezuiniging zijn de ambities van de Watervisie overeind gebleven in de begroting voor 2022. In de Algemeen Bestuursvergadering van 30 november stemde Water Natuurlijk daarom in met de begroting. Fractievoorzitter Obe Brandsma sprak daarbij wel zijn zorg uit over het tijdig, d.w.z. in 2027, realiseren van een goede waterkwaliteit volgens de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Lees verder

Ondanks beperkingen Corona mooi voorlopig resultaat

Ondanks beperkingen Corona mooi voorlopig resultaat
In de AB-vergadering van 30 november sprak fractievoorzitter Obe Brandsma zijn waardering uit. Er is een mooi voorlopig resultaat geboekt, ondanks de perikelen rond Corona en de krappe arbeidsmarkt.

Lees verder

Hoe een yoghurtfabriek kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit

Hoe een yoghurtfabriek kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit
Al op 14 september vergaderde het Algemeen Bestuur over een investeringsvoorstel voor uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten, maar tot eind november waren de stukken vertrouwelijk. Reden: de mogelijke komst van een internationaal bedrijf naar Hoogeveen. Inmiddels is bekend om welk bedrijf het gaat: de Griekse yoghurtfabrikant Fage wil zich op bedrijventerrein Riegmeer vestigen. Zonder het waterschap zou dat niet mogelijk zijn.

Lees verder

Wieden-dag voor fractie

Wieden-dag voor fractie
Geen heidag, maar een Wieden-dag voor de fractie van Water Natuurlijk: eind november ontmoetten de fractieleden elkaar in levende lijve, uiteraard met handhaving van de coronaregels, op een prachtige locatie: bezoekerscentrum De Wieden in Sint-Jansklooster.

Lees verder

Fractievergadering 8 december

De fractie vergadert op de woensdag voorafgaand aan de AB-vergadering. In coronatijd gebeurt dat digitaal, dus ook op 8 december. De stukken voor de AB-vergadering van 14 december vindt u hier. Er staan enkele belangrijke onderwerpen op het programma, zoals
  • het Waterbeheerprogramma 2022-2017
  • de evaluatie van het beleid voor watererfgoed en ruimtelijke kwaliteit
  • het beleidskader DuurzaamDOEN, waarvoor een startnotitie op de agenda staat.
Interesse om aanwezig te zijn? Neem contact op via het contactformulier.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.